Y's Mens Club

Om Y's Mens Club i Vildbjerg

Der er 2 Y's Mens Clubber i Vildbjerg: Vildbjerg Y's Mens Club og Trehøje Y's Mens Club.

Klubberne er tjenesteklubber for kirkeligt klubarbejde og foreninger for børn og unge i lokalområdet. Klubberne støtter økonomisk med tilskud til lejre, ledertræning, materialer, indretning mm. Desuden støtter klubbens medlemmer også med forskellige praktiske opgaver til de nævnte foreninger. Læs mere på Trehøje Y's Mens Klubs hjemmeside http://ysmen-trehoje.dk/

Begge Y's Mens klubber er en del af Y's Mens Region Danmark og støtter hermed også de nationale og internationale hjælpeprojekter som regionen har valgt at støtte. Læs mere om disse projekter på http://www.ysmen.dk/