Om os

Bestyrelse


Kirkecenterets Bestyrelse.

 • Formand:

  • Niels Kristian Kvistgaard, Kirkens Menighedsliv

 • Næstformand

  • Eigil Lauridsen, Menighedsrådet

 • Kasserer

  • Flemming Madsen, Vildbjerg KFUM og KFUK

 • Sekretær

  • Herdis Holm, Menighedsrådet

Lokaler og leje

Retningslinjer for leje af lokaler i Vildbjerg Kirkecenter


Opførelsen af Vildbjerg Kirkecenter har givet en række muligheder for leje af lokaler

i Kirkecenteret til forskellige formål. Nedenfor præciseres mulighederne.


Overordnet set skelnes der imellem udlejning til private formål og til foreninger/

organisationer.


Retningslinjer for udlejning til private:

Udlejning til private kan ifølge vedtægterne kun foregå til bryllupsreceptioner, barnedåb og til

mindesamvær ved begravelser.


Lejeprisen er 2.000 kr. Der opkræves et depositum på 1.000 kr. ved bookning.


Det kræves, at der i forbindelse med afholdelse af arrangementet er en person til stede,

som har indgående kendskab til huset (teknik, opvaskemaskine, husregler, rengøring m.m.)


Leje af service er inkluderet i lejeprisen.


Retningslinjer for udlejning til foreninger/organisationer:

Udlejning til foreninger/organisationer kan ifølge vedtægterne ske til møder,

foredrag, seminarer og lignende. Lokalerne kan dog ikke udlejes til andre arrangører

af religiøse arrangementer i strid med den evangeliske, lutherske folkekirkes grundlag

eller til politiske møder, med mindre der gives dispensation af Ejerforeningen

Vildbjerg Kirkecenter.


Priserne for udlejning til foreninger/organisationer er generelt baseret på leje i

tidsrummet fra kl. 8.00 – 16.00 eller fra 16.00 – 23.00. Kræver lejeren at lejen skal

gå over begge tidsrum skal der betales dobbelt leje i forhold til nedenstående normale satser:


Et rum kr. 300

Salen kr. 500

Flere rum kr. 800

Hele huset hel dag kr. 1.500

Overnatning pr. person kr. 10


Inkluderet i denne pris er egen brug af køkkenet og leje af service.

________________________________________________________________________________________________


Generelle Retningslinjer:


• Alt normal brug af Kirkecenteret kommer altid i første række og udlejning i

anden række.


• Lejeren sørger selv for evt. blomster, duge og lys samt servietter.


• I de fleste lokaler forefindes der projektor, mikrofon, højttalere og teleslynge.

Disse faciliteter indgår ligeledes i lejen og må frit benyttes. Instruktion i

brugen kan fås inden arrangementet.


• Køkkenet må naturligvis benyttes i forbindelse med leje, samt toiletter og

fællesområder. Man er dog ikke garanteret, at der ikke er andre arrangementer

samtidig, hvorfor man i så fald må dele disse faciliteter.


• Den ansvarlige for lejen skal sørge for, at lokalet forlades i en pæn og ryddeligt

stand. Effekter, der tilhører lejer, skal fjernes fra lokalet straks ved brugens

ophør – eller efter nærmere aftale.


• Ejerforeningen Vildbjerg Kirkecenter skal orienteres om særligt støjende

arrangementer og anden sekundær brug af lokalerne.


• Ved udlejning anvendes først og fremmest Den Selvejende Institution i

Vildbjerg Kirkecenters lokaler, hvorfor lejerindtægten tilfalder Den Selvejende

Institution.


Alle spørgsmål og aftaler om leje foregår igennem:


Herdis Holm

Mobil: 21440452

Mail: hholm7480@gmail.com


Med venlig hilsen

Ejerforeningen Vildbjerg Kirkecenter


Vedtægter

vedtægter for Ejerforeningen Vildbjerg Kirkecenter.pdf
VEDTÆGTER for DSI_29_03_2012.pdf

Støttemedlemsskab

Bliv støttemedlem i Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter


Lige siden de første tanker omkring kirkecenteret i Vildbjerg blev gjort, har den lokale opbakning

været ekstrem vigtig. Det gælder alt lige fra praktisk hjælp til økonomisk støtte. Som støttemedlem

for Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter er man en meget vigtig brik i den samlede

økonomi for kirkecenteret, da vi er dybt afhængige af vores støttemedlemmer både økonomisk set men

også praktisk set, i forhold til at vi har et bagland, som vi kan trække på, når der er brug for hjælp.


Et års støttemedlemsskab koster minimum 200,- kr. per person og dermed 400,- kr. for et par.

Men har man lyst og mulighed for at give mere, er man selvfølgelig meget velkommen til det.

Støttemedlemsskabet opkræves hvert år i maj måned.


Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter har årlige omkostninger for ca. 400.000 –

450.000 kr. som dækker vand, lys, varme, afdrag på lån, vedligeholdelse osv. For at kunne betale

disse udgifter budgetterer vi med en årlig indtægt fra støttemedlemmer på 50.000 kr. Det betyder, at

rigtig mange mennesker skal hjælpe med at bidrage, for at vi kan få det til at hænge sammen.


Såfremt man ønsker at være støttemedlem bedes man rette henvendelse til et medlem af bestyrelsen

for Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter. Støttemedlemsskabet kan efterfølgende

indbetales på følgende bank konto:


Bank: Nordea

Reg. nr. 2210

Konto nr. 7562 757 222


HUSK at det er meget vigtigt at anføre tydeligt navn når pengene overføres, så vi ved hvem der har

indbetalt hvad!


Har du/I endvidere spørgsmål til støttemedlemsordningen eller til andet, står bestyrelsen meget

gerne til rådighed for at besvare disse.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution i Vildbjerg KirkecenterHistorien

Historisk set har kirkecenterplanerne været fremme for mange år siden.

Men det var ikke let at lægge budget i 80-erne og 90-erne, fordi udvalget til budgetlægningen foruden menighedsrådsmedlemmer fra alle 7 sogne også bestod af en delegation af kommunalbestyrelsesmedlemmer, og i dette forum var det svært for Vildbjerg at komme igennem med større projekter, og provsten var i denne periode ret anonym. Så var der nyvalg til provsteembedet og Ørum Jørgensen blev valgt. Han forlangte straks en prioriteringsliste over større projekter i provstiet. Men det var svært for Vildbjerg at få penge fra til større ting, da både kapel, granithjørne på tårn og renovering af orgel og kirke i midten af 90-erne var skyld i store udgifter.

Men planerne var ikke glemt, og flere muligheder for placering blev drøftet. Kunne det være bag dåbsværelset på selve den gamle kirkegård? Eller eventuelt på hjørnet, hvor "højbageren" i sin tid lå?

Da det så blev klart, at Vildbjerg skole skulle flytte ud, tog udviklingen fart.

Vildbjerg Kirkecenter blev indviet 1. søndag i afvent den 29. november 2009.

I menighedsrådet fra 2004 til 2008 blev det bestemt, at der skulle bygges et ”Menighedshus”, en ”Sognegård” eller et ”Kirkecenter”. Rådet ville gerne ha` handlet med ”Trehøje byråd”, men det lod sig ikke gøre, derfor blev skolegrunden først købt, da vi var ”Herning kommune”. Der blev forhandlet om grunden, hvor kirkecentret ligger i dag.


På hjørnet af Burgårdsvej – Kløvermarken lå der et mejeri indtil 1972, og ved siden af på Burgårdsvej lå en privatbolig til mejeribestyreren. I 1972 blev disse bygninger fjernet for at give plads til en udvidelse af skolen, som var hårdt tiltrængt! Det var denne del af skolen sammen med nogle af de ældste klasseværelser og gymnastiksalen fra slutningen af tredverne, der nu lå på den grund, som menighedsrådet var i forhandling om. Grunden kunne købes ryddet og klar til bygning af kirkecenter - ca. 1 million - men den kunne også erhverves med bygninger til omkring 400.000. Det blev den sidste model, som menighedsrådet bestemte sig. Nu blev det så menighedens opgave at få fjernet bygningerne. Omkring november 2007 begyndte en flok frivillige at sælge ud af inventaret fra de efterladte lokaler. Efter at det meste var væk, startede selve nedrivningen. Det gav nye gode penge i kassen, da der var nogle solide limtræsspær og gode kraftige bjælker fra tredverne, som var lette at sælge. Alle metaller blev finsorteret, og gav derfor højeste pris hele vejen igennem! Efter at arkitektkonkurrencen var overstået , begyndte byggeriet af Vildbjerg Kirkecenter. Også her blev der brugt mange frivillige hænder. Som eksempel kan nævnes hele den vestre ”vinge” , som stort set er sat ved hjælp af frivillige. Derudover drejede det sig om skillerum, toiletter i kælderen og al udendørs anlæg.

Det skulle vise sig at der skulle ca. 70 møder til i arbejdsgruppen og ca. 6.000 frivillige arbejdstimer blev der også lagt i det.Indvielsen af Vildbjerg kirkecenter den 29. november 2009

Freskomaleri i den store sal

 • Udført af kunstner Palle John Nielsen i 2010