Kirkens Menighedsliv

Om Kirkens Menighedsliv

I foråret 2007 spirede ideer og initiativ frem om at starte et nyt menighedsarbejde ud fra Vildbjerg Kirke.


I dette arbejde er det vigtigt, at det først og fremmest er Jesus, og hvad Han har gjort for os, der

er i centrum. At det handler om den store glæde det er, at Han gav sit liv for os. Ligeledes at vi må

være Guds børn, og at vi er det. Der er så mange ting, som kan fylde os, og tage vort fokus bort fra, at

Jesus døde, netop for MIG, den enkelte. Dernæst er det vigtigt, at menighedsfællesskabet er åbent og

imødekommende over for ALLE. Vi ønsker, at enhver må føle sig velkommen og værdifuld, uanset alder og

baggrund.


I Kirkens Menighedsliv betyder det meget for os, at give det liv videre, som Jesus gav til os. Et evigt liv. Vi

ønsker også at være et levende fællesskab, hvor man, når man kommer, mærker liv og glæde. LIV er kort

sagt et rigtig godt ord og betegnende for det, vi ønsker at give videre. Kirken med dens grundværdier er

grundlaget for vores fællesskab. Derfor kaldes vores fællesskab for ”Kirkens Menighedsliv”.

Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand: 

Connie Madsen hoelund@fibermail.dk 26282717

Programudvalg:

Anette Maagaard 20454423

Seniorudvalg:

Karen og Jens Erik Nielsen 40166429


Værdigrundlag

Folkekirkens grundlag, det vil sige

- Bibelen (Guds ord) om Jesus Kristus som Guds søn og vores frelser

- og Folkekirkens fem bekendelsesskrifter


Vi er i tre relationer:

OP – forholdet til Gud

IND – forholdet til hinanden

UD – forholdet til verden


Visioner:

Vi ønsker at være et levende og åbent fællesskab, hvor man kan møde Guds ord og Guds kærlighed -

og mennesker i øjenhøjde.


- at Guds ord er i centrum

- at et møde med kirkens menighedsliv også må blive et møde med Gud

- at vi rækker både Guds ord og medmenneskelig omsorg til mennesker

- at der må være liv, glæde, omsorg, spontanitet og næstekærlighed

- at der er vide rammer for åndeligt og socialt samvær


Mål:

- at søndagens gudstjeneste er en vigtig del af fællesskabet

- at vi følger Jesus og vokser både åndeligt og menneskeligt bl.a. gennem undervisning og sociale aktiviteter

- at forkyndelsen og sproget er nutidigt og relevant

- at der er plads til forskellighed, så vi kan gøre brug af hinandens ressourcer, evner og nådegaver

- at styrke det kristne fællesskab i Kirkens Menighedsliv

- at alle, der kommer, mødes af åbenhed og imødekommenhed

- at alle kan være med i et lille fællesskab, hvor man bliver set, hørt og forstået

- at skabe tryghed og ligeværd for alle


Program

kirkens Menighedsliv - efterårsprogram 2024.pdf

Livgrupper

Livgrupper- notits til hjemmeside okt 10.docx

Vedtægter

Vedtægter for KML - ændret marts. 2022 (1).pdf