Menighedsliv‎ > ‎

Værdigrundlag

Folkekirkens grundlag, det vil sige
- Bibelen (Guds ord) om Jesus Kristus som Guds søn og vores frelser
- og Folkekirkens fem bekendelsesskrifter

Vi er i tre relationer:
OP – forholdet til Gud
IND – forholdet til hinanden
UD – forholdet til verden

Visioner:
Vi ønsker at være et levende og åbent fællesskab, hvor man kan møde Guds ord og Guds kærlighed -
og mennesker i øjenhøjde.

- at Guds ord er i centrum
- at et møde med kirkens menighedsliv også må blive et møde med Gud
- at vi rækker både Guds ord og medmenneskelig omsorg til mennesker
- at der må være liv, glæde, omsorg, spontanitet og næstekærlighed
- at der er vide rammer for åndeligt og socialt samvær

Mål:
- at søndagens gudstjeneste er en vigtig del af fællesskabet
- at vi følger Jesus og vokser både åndeligt og menneskeligt bl.a. gennem undervisning og sociale aktiviteter
- at forkyndelsen og sproget er nutidigt og relevant
- at der er plads til forskellighed, så vi kan gøre brug af hinandens ressourcer, evner og nådegaver
- at styrke det kristne fællesskab i Kirkens Menighedsliv
- at alle, der kommer, mødes af åbenhed og imødekommenhed
- at alle kan være med i et lille fællesskab, hvor man bliver set, hørt og forstået
- at skabe tryghed og ligeværd for alle