Menighedsliv‎ > ‎

Forretningsorden

Forretningsorden for Kirkens Menighedsliv i Vildbjerg:

Formål.
At samle Kirkens menighed i et fællesskab, som er åben og imødekommende for alle.

Struktur.
Kirkens menighedsliv ledes af et udvalg, som består af 6 personer + sognepræsten.
Udvalget har det overordnede ansvar. (ud fra værdigrundlagets målsætning).

De 6. personer vælges på et årligt møde, som finder sted i februar måned.

Der vælges 2 personer af familie livgruppernes medlemmer.
Der vælges 4 personer af voksen & senior livgruppernes medlemmer.

Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.

Derudover vælges der 4 personer til et programudvalg.

Der vælges 2 personer fra udvalget. En af de to personer fra familie livgrupperne, samt en af de
fire personer fra voksen og senior livgrupperne.

Derudover vælges 2 personer frit på årsmødet.

Programudvalget har til formål at fastsætte programmet for mødeaktiviteten i Kirkens
menighedsliv.

Valgperioden er 2 år og genvalg kan finde sted.

Mødeaktivitet.

Der arrangeres møde efter følgende princip:

1. uge - Livgruppe møde
2. uge - En aften for store og små.
3. uge - Seniorliv eftermiddagsmøde.
4. uge – Voksenmødeaften.

Livgrupperne arrangeres efter behov.