Kirkecenter‎ > ‎

Støttemedlemsskab

Bliv støttemedlem i Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter

Lige siden de første tanker omkring kirkecenteret i Vildbjerg blev gjort, har den lokale opbakning
været ekstrem vigtig. Det gælder alt lige fra praktisk hjælp til økonomisk støtte. Som støttemedlem
for Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter er man en meget vigtig brik i den samlede
økonomi for kirkecenteret, da vi er dybt afhængige af vores støttemedlemmer både økonomisk set men
også praktisk set, i forhold til at vi har et bagland, som vi kan trække på, når der er brug for hjælp.

Et års støttemedlemsskab koster minimum 200,- kr. per person og dermed 400,- kr. for et par.
Men har man lyst og mulighed for at give mere, er man selvfølgelig meget velkommen til det.
Støttemedlemsskabet opkræves hvert år i maj måned.

Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter har årlige omkostninger for ca. 400.000 –
450.000 kr. som dækker vand, lys, varme, afdrag på lån, vedligeholdelse osv. For at kunne betale
disse udgifter budgetterer vi med en årlig indtægt fra støttemedlemmer på 50.000 kr. Det betyder, at
rigtig mange mennesker skal hjælpe med at bidrage, for at vi kan få det til at hænge sammen.

Såfremt man ønsker at være støttemedlem bedes man rette henvendelse til et medlem af bestyrelsen
for Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter. Støttemedlemsskabet kan efterfølgende
indbetales på følgende bank konto:

Bank: Nordea
Reg. nr. 2210
Konto nr. 7562 757 222

HUSK at det er meget vigtigt at anføre tydeligt navn når pengene overføres, så vi ved hvem der har
indbetalt hvad!

Har du/I endvidere spørgsmål til støttemedlemsordningen eller til andet, står bestyrelsen meget
gerne til rådighed for at besvare disse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter