Kirkecenter‎ > ‎

Lokaler og leje

Retningslinjer for leje af lokaler i Vildbjerg Kirkecenter

Opførelsen af Vildbjerg Kirkecenter har givet en række muligheder for leje af lokaler
i Kirkecenteret til forskellige formål. Nedenfor præciseres mulighederne.

Overordnet set skelnes der imellem udlejning til private formål og til foreninger/
organisationer.

Retningslinjer for udlejning til private:
Udlejning til private kan ifølge vedtægterne kun foregå til bryllupsreceptioner og til
mindesamvær ved begravelser.

Grundprisen for en sådan leje er 1.000 kr. Dertil kommer der en kuvertpris på 20 kr.
per deltager.

Inkluderet i denne pris er køkkenhjælp som vil være behjælpelig med opstilling
af borde, borddækning, anretning og servering af mad og kaffe samt opvask
og oprydning. Leje af service er ligeledes inkluderet i denne pris og dækkes af
kuvertprisen.

Retningslinjer for udlejning til foreninger/organisationer:
Udlejning til foreninger/organisationer kan ifølge vedtægterne ske til møder,
foredrag, seminarer og lignende. Lokalerne kan dog ikke udlejes til andre arrangører
af religiøse arrangementer i strid med den evangeliske, lutherske folkekirkes grundlag
eller til politiske møder, med mindre der gives dispensation af Ejerforeningen
Vildbjerg Kirkecenter.

Priserne for udlejning til foreninger/organisationer er generelt baseret på leje i
tidsrummet fra kl. 8.00 – 16.00 eller fra 16.00 – 23.00. Kræver lejeren at lejen skal
gå over begge tidsrum skal der betales dobbelt leje i forhold til nedenstående normale satser:

Et rum                                        kr. 300
Salen                                         kr. 500
Flere rum                                   kr. 800    
Hele huset hel dag                    kr. 1500
Overnatning pr. person             kr. 10

Inkluderet i denne pris er egen brug af køkkenet og leje af service.
________________________________________________________________________________________________

Generelle Retningslinjer:

• Alt normal brug af Kirkecenteret kommer altid i første række og udlejning i
   anden række.

• Lejeren sørger selv for evt. blomster, duge og lys samt servietter.

• I de fleste lokaler forefindes der projektor, mikrofon, højttalere og teleslynge.
   Disse faciliteter indgår ligeledes i lejen og må frit benyttes. Instruktion i
   brugen kan fås inden arrangementet.

• Køkkenet må naturligvis benyttes i forbindelse med leje, samt toiletter og
   fællesområder. Man er dog ikke garanteret, at der ikke er andre arrangementer
   samtidig, hvorfor man i så fald må dele disse faciliteter.

• Den ansvarlige for lejen skal sørge for, at lokalet forlades i en pæn og ryddeligt
   stand. Effekter, der tilhører lejer, skal fjernes fra lokalet straks ved brugens
   ophør – eller efter nærmere aftale.

• Ejerforeningen Vildbjerg Kirkecenter skal orienteres om særligt støjende
   arrangementer og anden sekundær brug af lokalerne.

• Ved udlejning anvendes først og fremmest Den Selvejende Institution i
   Vildbjerg Kirkecenters lokaler, hvorfor lejerindtægten tilfalder Den Selvejende
   Institution.

Alle spørgsmål og aftaler om leje foregår igennem:

Niels Kristian Kvistgaard
Vildbjergvej 15
7480 Vildbjerg
Mobiler: 41163645
Mail: nkk@lukana.dk

Med venlig hilsen
Ejerforeningen Vildbjerg Kirkecenter