Historisk set har kirkecenterplanerne været fremme for mange år siden.

Men det var ikke let at lægge budget i 80-erne og 90-erne, fordi udvalget til budgetlægningen foruden menighedsrådsmedlemmer fra alle 7 sogne også bestod af en delegation af kommunalbestyrelsesmedlemmer, og i dette forum var det svært for Vildbjerg at komme igennem med større projekter, og provsten var i denne periode ret anonym. Så var der nyvalg til provsteembedet og Ørum Jørgensen blev valgt. Han forlangte straks en prioriteringsliste over større projekter i provstiet. Men det var svært for Vildbjerg at få penge fra til større ting, da både kapel, granithjørne på tårn og renovering af orgel og kirke i midten af 90-erne var skyld i store udgifter.

Men planerne var ikke glemt, og flere muligheder for placering blev drøftet. Kunne det være bag dåbsværelset på selve den gamle kirkegård? Eller eventuelt på hjørnet, hvor "højbageren" i sin tid lå?

Da det så blev klart, at Vildbjerg skole skulle flytte ud, tog udviklingen fart.

Vildbjerg Kirkecenter       blev indviet 1. søndag i afvent 2009.

I menighedsrådet fra 2004 til 2008 blev det bestemt, at der skulle bygges et ”Menighedshus”,  en ”Sognegård” eller et ”Kirkecenter”. Rådet ville gerne ha` handlet med ”Trehøje byråd”, men det lod sig ikke gøre, derfor blev skolegrunden først købt, da vi var ”Herning kommune”.  Der blev forhandlet om grunden, hvor kirkecentret ligger i dag.


På hjørnet af Burgårdsvej – Kløvermarken lå der et mejeri indtil 1972, og ved siden af på Burgårdsvej lå en privatbolig til mejeribestyreren. I 1972 blev disse bygninger fjernet for at give plads til en udvidelse af skolen, som var hårdt tiltrængt! Det var denne del af skolen sammen med  nogle af de ældste klasseværelser og gymnastiksalen fra slutningen af tredverne, der nu lå på den grund, som menighedsrådet var i forhandling om. Grunden kunne købes ryddet og klar til bygning af kirkecenter  -  ca. 1 million  -  men den kunne også erhverves med bygninger til omkring 400.000. Det blev den sidste model, som menighedsrådet bestemte sig. Nu blev det så menighedens opgave at få fjernet bygningerne. Omkring november 2007 begyndte en flok frivillige at sælge ud af inventaret fra de efterladte lokaler. Efter at det meste var væk, startede selve nedrivningen. Det gav nye gode penge i kassen, da der var nogle solide limtræsspær og gode kraftige bjælker fra tredverne, som var lette at sælge. Alle metaller blev finsorteret, og gav derfor højeste pris hele vejen igennem! Efter at arkitektkonkurrencen var overstået , begyndte byggeriet af Vildbjerg Kirkecenter. Også her blev der brugt mange frivillige hænder. Som eksempel kan nævnes hele den vestre ”vinge” , som stort set er sat ved hjælp af frivillige. Derudover drejede det sig om skillerum, toiletter i kælderen og al udendørs anlæg.

Det skulle vise sig at der skulle ca. 70 møder til i arbejdsgruppen og ca. 6.000 frivillige arbejdstimer blev der også lagt i det.