Kirkecenter‎ > ‎

Grundstensdokument

Grundstensdokument for Vildbjerg Kirkecenter

 

  I året 2009 fredag den 29. maj indmuredes dette grundstensdokument i Vildbjerg Kirkecenter. Da var Margrethe den II dronning i Danmark, Birthe Rønn Hornbech kirkeminister, Karsten Nissen biskop i Viborg stift, Niels Christian Kobbelgaard provst i Herning Nordre Provsti, Lars Krarup borgmester i Herning kommune.

  Ved Vildbjerg kirke var følgende ansat: Asger Grove Korsholm kirkebogsførende sognepræst i Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede pastorat, Per Toftdahl sognepræst smst., René Vejen Jensen sognepræst i Vildbjerg-Nøvling-Aulum-Hodsager sogne, Mogens Andersen kirketjener, Margit Toftdahl organist, Ejvind Madsen og Bodil Bredtoft Lundgaard kirkesangere, Birgitte Ø. Pasgaard kordegn, Torkil Jensen kirkegårdsleder, Torben Sønderby, Anni Najbjerg Nielsen og Bodil Bredtoft Lundgaard kirkegårdsmedarbejdere.

  Medlemmer af Vildbjerg menighedsråd var: Herdis Holm formand, Arne Munk Jensen kirkeværge, Lisbeth Morsing, Lars Staunstrup Jensen, Jan Lavdal, Torben Feldbak, Tove Lykkeberg, Jens Jacob Noes.

  Bestyrelsen for den selvejende institution i Vildbjerg Kirkecenter var: Ejvind Madsen formand, Herdis Holm, Torben Feldbak, Kim Andreasen.

 

  Tankerne om dette kirkecenter opstod i 2005. Vildbjerg menighedsråd havde længe haft ønske om egnede lokaler i nærheden af kirken til kontorer, konfirmandundervisning og møder. Det kirkelige foreningsliv i Vildbjerg sogn ønskede flere og bedre lokaler. Fra disse modtog menighedsrådet en henvendelse om et kirkecenter fælles for kirken og de kirkelige foreninger. Menighedsrådet drøftede dette på sit møde den 23. februar 2005 og var positivt indstillet på at undersøge mulighederne for at opføre et sådant kirkecenter.

  Et kirkecenterudvalg med repræsentanter fra Vildbjerg menighedsråd og interesserede kirkelige foreninger blev nedsat med Benny Maagaard som formand. Mange møder er blevet holdt. Man enedes om et projekt, hvor Vildbjerg kirke ejer én del af Vildbjerg Kirkecenter og ”Den selvejende institution i Vildbjerg Kirkecenter” ejer en anden del, samt fællesarealer. 

  ”Den selvejende institution i Vildbjerg Kirkecenter” blev stiftet den 30 august 2007 af repræsentanter for Vildbjerg menighedsråd, Vildbjerg KFUMogKFUK, Trehøje Y-Mens klub, Vildbjerg kirkes Menighedsarbejde, samt De grønne Pigespejdere og KFUM-spejderne i Vildbjerg.

  Da Vildbjerg skole flyttede til nye lokaler, købte Vildbjerg kirke af Herning kommune denne grund, hvor der tidligere havde ligget et mejeri og nu var bygninger tilhørende Vildbjerg skole. Den købte grund er på 2762 kvm og kostede 414.300 kr.                            .

  Efter en arkitektkonkurrence valgtes et projekt fra firmaet Arkitec i Herning. Der blev afholdt licitation og bygningen er opført af flg. firmaer: Skibbild Entreprise (jord-, kloak-, betonentreprise), Barslund og Gasseholm (betonelement- og murerentreprise), Smith (tømrerentreprise), Plan Trapper (smedeentreprise), Phønix Tag (tagarbejde), Trelborg VVS (VVS-entreprise), Barde El-service (el-entreprise), Airteam (ventilationsentreprise), Jørgen Andersen og Sønner (malerentreprise), M. Elektro (elevator), BL Tæpper (gulv), AB Consult (foldevægge).

  Den samlede byggesum er budgetteret til: 12.688.148 kr. Heraf betaler Vildbjerg kirke 8.179.046 kr., som finansieres ved lån i Viborg stift. ”Den selvejende institution i Vildbjerg Kirkecenter” betaler 4.509.102 kr., som finansieres ved indsamlede midler og et lån i Nykredit på 2 mill. kr. En husstandsindsamling i Vildbjerg sogn i 2007 gav ca. 2,6 mill. kr. i gaver og tilsagn om gaver fra private og firmaer. 

  Vildbjerg Kirkecenter er rejst for at samle og skabe gode rammer om de kirkelige aktiviteter indenfor Folkekirken i Vildbjerg sogn for nuværende og kommende generationer. Kirkens del rummer kontorer og undervisningslokaler. ”Den selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter” rummer mødesal og klublokaler.

  Grundstensdokumentet er sammen med et sæt tegninger og et sæt gangbare mønter indmuret bag 3 sten:

  En granitsten, der er taget fra stendiget omkring Vildbjerg kirke. Sandsynligvis stammer den fra byggeriet af Vildbjerg kirke i 1905. Den er indmuret af provst Niels Christian Kobbelgaard.

  En mursten fra en af bygningerne, der har stået på denne grund før, fra byens skole eller byens andelsmejeri. Den er indmuret af menighedsrådsformand Herdis Holm.

  En mursten fra Vildbjerg Kirkecenters murværk. Den er indmuret af formanden for ”Den selvejende Institution i Vildbjerg Kirkecenter” Ejvind Madsen.

 

Giv os, o Gud,

vi på dit bud

må leve så tilsammen,

at vi hos dig

evindelig

i Himmerig

kan få din glæde! Amen

Comments